Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

An Official Journal of Polish Society of Orthopaedics and Traumatology

ISSN:1897-2276
e-ISSN: 2449-9145

Editoral Board

Editorial Board:
 • Prof. dr hab. n.med. Joseph Schatzker

  AO/ASIF Foundation, Toronto, Ontario, Canada

 • Prof. dr hab. n.med. Hans Heino Kuester

  Director Orthopedic Department Sankt-Elisabeth-Hospital, GUETERSLOH, Germany

 • Prof. dr hab. n.med.Georgiy Gayko

  Institute of traumatology and orthopedics AMS of Ukraine

 • Prof. Patrick J. Prendegrast BA, BAI, PhD

  Director of the Trinity Centre for Bioengineering (TCBE) Dean of Graduate Studies, University of Dublin Professor, Mechanical and Manufacturing Engineering, Ireland

 • Prof. Jos Vander Sloten

  Katholieke Universiteit Leuven. Division of Biomechanics and Engineering Design. Celestijnenlaan 200 A. 3001 Heverlee, Belgium

 • Prof. Luca Cristofolini

  c/o Laboratorio di Tecnologia Medica, Istituti Ortopedici Rizzoli, 40136, Bologna University BOLOGNA, Italy

 • Prof. dr hab. med. Nicolai Korz

  Institute of Spine and Joint Pathology, AMS of Ukraine, Ukraine

 • Dr hab. med. Andriy Kalashnikov

  Institute of Traumatology and Orthopedics AMS of Ukraine, Ukraine

 • Odeda Benin-Goren RN, LEN, PhD

  Director - Center for Ressuscitation and Emergency Medicine Education, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Izrael

 • Pinchas Halperin MD

  Chair of Emergency Department, Tel Aviv Medical Center, Izrael

 • Yoramm Ben Yehuda MD

  Director Pediatric Emergency Depratment. Hadassa Ein Kenem Medical Center Jerusallem, Izrael

 • Prof. dr Arsen Gudyma

  Head Department of Disaster and Military Medicine, Tarnopol Medical University, Ukraine

 • Prof. dr hab. n.med. Wojciech Marczyski

  Klinika Traumatologii i Ortopedii Centralnego Szpitala Klinicznego MON, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Tomasz Mazurkiewicz

  Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii, AM, Lublin, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Wojciech Pluskiewicz

  Katedra i Klinika Chorób Wewntrznych, Diabetologii i Nefrologii, Zabrze, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Edward Czerwiski

  Klinika Ortopedii Collegium Medicum UJ, Kraków, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Andrzej Wall

  Katedra i Klinika Ortopedii, AM, Wrocaw, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Marek Synder

  Katedra i Klinika Ortopedii, AM, od, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Bogusaw Fraczuk

  Klinika Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji Wydziau Lekarskiego CM, UJ, Kraków, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Jarosaw Deszczyski

  Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, AM, Warszawa, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Sawomir Snela

  Oddzia Ortopedii i Traumatologii Dziecicej, Szpital Wojewódzki nr 2, Rzeszów, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Stanisaw Mazurkiewicz

  Katedra i Klinika Ortopedii, AM, Gdask, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Andrzej Gusta

  Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii, Pomorska AM, Szczecin, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Andrzej Górecki

  Katedra i Klinika Ortopedii, AM, Warszawa, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Marek Napiontek

  Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecicej, AM, Pozna, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Mirosaw Jaboski

  Katedra Ortopedii i Rehabilitacji, AM, Lublin, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Daniel Zarzycki

  Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Collegium Medicum, UJ, Kraków, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Tadeusz Niedwiedzki

  Klinika Ortopedii i Traumatologii Narzdu Ruchu CM, UJ, Kraków, Poland

 • Prof. dr hab. n.med.Krystian Zolynski

  Klinika Ortopedii, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. WAM, Lodz, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Dudkiewicz

  I Katedra Ortopedii i Traumatologii, UM, od, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Jacek Kruczyski

  Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narzdu Ruchu, CM UMK, Bydgoszcz Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Kaziemierz Rpaa

  Klinika Ortopedii, CMKP, Warszawa, Poland

 • Dr hab. n.med. Szymon Dragan

  Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narzdu Ruchu, AM, Wrocaw, Poland

 • Dr hab. n.med. Pawe Madyk

  Klinika Reumoortopedii, Instytut Reumatologiczny, Warszawa, Poland

 • Prof. dr hab. in. Romuald Bdziski

  Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wrocaw, Poland

 • Prof. dr hab. in. Jan Marciniak

  Centrum Inynierii Biomedycznej, Gliwice, Poland

 • Dr hab. med. Jarosaw Czubak

  Klinika Ortopedii, CMKP, Otwock, Poland

 • Prof. dr hab. n. med. Stanisaw Pomianowski

  Klinika Chirurgii Urazowej Narzdu Ruchu, Centrum Medyczne Ksztacenia Podyplomowego, Otwock, Poland

 • Prof. nadz. dr n. med. Jarosaw Fabi

  Oddzia Kliniczny Artroskopii, Chirurgii Maoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej, od, Poland

 • Prof. dr hab.n.med. Jan Skowroski

  Katedra i Klinika Ortopedii, AM, Biaystok, Poland

 • Dr hab. med. Marek Jowiak

  Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecicej Akademii, Pozna, Poland

 • Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Sowiski

  Klinika Chirurgii Urazowej Leczenia Oparze i Chirurgii Plastycznej, Pozna, Poland

 • Prof. dr hab. In. Stanisaw Baewicz

  Akademia Górniczo Hutnicza, Wydzia Inynierii Materiaowej i Ceramiki, Katedra Ceramiki Specjalnej, Kraków, Poland

 • Prof. dr hab. In. Anna losarczyk

  Akademia Górniczo Hutnicza, Wydzia Inynierii Materiaowej i Ceramiki, Katedra Technologii Ceramiki i Materiaów Specjalnych, Kraków, Poland

 • Prof. dr hab. In. Monika Gierzyska-Dolna

  Politechnika Czstochowska, Wydzia Zarzdzania, Katedra Systemów Technicznych, Czstochowa, Poland

 • Prof. dr hab. med. Magorzata Lewandowska-Szumie,

  Akademia Medyczna, Zakad Biofizyki i Fizjologii Czowieka, Warszawa, Poland

 • Dr hab. med. Leszek Brongel

  II Katedra Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UJ, Kraków, Poland

 • Prof. dr hab. med. Jerzy Karski

  Katedra Chirurgii Urazowej, AM, Lublin, Poland

 • Prof. dr hab. med. Jerzy Lasek

  Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej, AM, Gdask, Poland

 • Prof. dr hab. n. med. Roman Lorenc

  Zakad Biochemii i Medycyny Dowiadczalnej, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa, Poland

 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski

  Klinika Ortopedii CSKWIM, Warszawa, Poland

 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

  Polskie Towarzystwo Chirurgii Rki, Pozna, Poland

 • Prof. dr hab. n. med. Henryk Majchrzak

  Katedra i Oddzia Kliniczny Neurochirurgii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu, Poland

 • Prof. dr hab. med. Roman Rutowski

  Katedra Chirurgii Urazowej, AM, Wrocaw, Poland

 • Dr hab. n. med. prof. nadz. Zbigniewliwiski

  Samodzielny Publiczny Zespo Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Dzia Rehabilitacji Leczniczej; Akademia witokrzyska w Kielcach, Poland

 • Dr hab. n. med. prof. nadz. Jan Szczegielniak

  Politechnika Opolska, Opole, Poland

 • Dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski

  Klinika Chirurgii Krgosupa, Ortopedii i Traumatologii, Polskie Towarzystwo Krgosupowe, Pozna, Poland

  • Antonios Angoules MD,PhD

   Orthopaedic Surgeon, Faculty of Health & Caring Professions, Technological Educational Institute of Athens, Greece

  Editor In Chief
  • Dr. Tomasz Bielecki

   Kierownik Klinicznego Oddzialu Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  Theme Editor
  • Dr n.med. Justyna Glik Centrum Leczenia Oparzen

   Siemianowice Slaskie, Poland

  Editoral Board Burn Rehabilitation department:
  • dr n. med. Mariusz Nowak

   Dyrektor Centrum Leczenia Oparzen, Siemianowice Slaskie, Poland

 • dr hab. n. med. Marek Kawecki

  Centrum Leczenia Oparzen, Siemianowice Slaskie, Poland

 • dr n. med. Justyna Glik

  Centrum Leczenia Oparzen, Siemianowice Slaskie, Poland

 • Indexed in

  Scopus Embase/EXPERTA MEDICA Road Directory of Open Access
  Scholarly Resources
  Publons MIAR GBL Ministry of Science and Higher
  Education
  Index Copernicus
  SCImago Journal & Country Rank
  Annals of Medical and Health Sciences Research Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research a publication of Polish Society, is a peer-reviewed online journal with quaterly print on demand compilation of issues published.
  Submit your Manuscript